Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN

LEVERINGSVOORWAARDEN

A: ALGEMEEN

01. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door HEMACO BELGIUM BVBA als eigenaar van www.hemacobelgium.be hierna aangeduid als leverancier, met een wederpartij, hierna aangeduid als afnemer.

02. Bij alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen zal het Belgisch recht van toepassing zijn.

03. Met het plaatsen van een bestelling gaat de afnemer akkoord met de inhoud van deze leveringsvoorwaarden.

04. Alle genoemde prijzen zijn in Euro's en zijn exclusief 21% B.T.W.

B: AANSPRAKELIJKHEDEN

01. De leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade, direct dan wel indirect en door welke oorzaak dan ook, na levering ontstaan aan de afnemer, aan diens zaken, aan derden of aan zaken van derden.

02. Voor eventuele afwijkingen van artikelen ten opzichte van de via www.hemacobelgium.be verkregen afbeeldingen en teksten is de leverancier niet aansprakelijk.

03. Leverancier is nooit aansprakelijk voor het verloren gaan van of beschadigen van verzonden artikelen.

C: PRIVACY

01. Alle persoonsgegevens die de afnemer bij de bestelling van een artikel verstrekt aan de leverancier zullen uitsluitend gebruikt worden voor de bij de bestelling noodzakelijke administratieve handelingen en zullen nooit ter beschikking van derden worden gesteld.

D: ADRESGEGEVENS

Adres voor retourzendingen ( NA AFSPRAAK)


HEMACO BELGIUM BVBA
Heymansstraat 40
1981 Hofstade-ZemstE: BESTELLING en BETALING

01. Bestellingen worden onmiddellijk per e-mail bevestigd. Deze bevestiging bevat een overzicht van de bestelling en van de totale kosten.

02. Bestellingen kunnen op verschillende manieren betaald worden n.l.

a. via overschrijving op rekeningnummer IBAN BE11 3631 1807 8948 , ING bank

b. via pc-banking , (Mister Cash)

Het verschuldigde totaalbedrag dient binnen 10 dagen na bevestiging van de bestelling op genoemde bankrekening te zijn bijgeschreven. Indien de betaling niet binnen genoemde termijn van 10 dagen voldaan is zal de bestelling als niet gedaan worden beschouwd en zal de bestelling door de leverancier worden geannuleerd.F: VERZENDING en LEVERING

01. Indien het bestelde artikel op voorraad is wordt dit binnen 5 werkdagen nadat de betaling door ons is ontvangen verzonden (uitgez onder rembours).

02. Indien een besteld artikel niet op voorraad is bedraagt de levertijd twee weken. Indien de levertermijn langer zal zijn dan 2 weken wordt de afnemer hierover binnen enkele dagen na de gedane bestelling per e-mail geïnformeerd.

03. Genoemde levertijden zijn gebaseerd op gegevens verstrekt door onze producenten. Overschrijding van een genoemde levertijd brengt de leverancier niet in verzuim. Leverancier is tevens niet aansprakelijk voor overschrijding van de levertijden als gevolg van vertragingen buiten ons toedoen.

04. Mochten artikelen om welke reden dan ook niet meer leverbaar zijn dan zal de afnemer hiervan door de leverancier zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte worden gebracht. Eventuele gedane betalingen zullen dan binnen 14 dagen teruggestort worden op het bankrekeningnummer van de afnemer.

05. Verzending en levering naar afnemers buiten België is ook mogelijk. Eventueel bijkomende kosten worden vooraf aan afnemer per e-mail kenbaar gemaakt.

06. Verzending van bestellingen geschiedt via Taxipost. Op de verzending zijn de door Taxipost gehanteerde Algemene Voorwaarden van toepassing.

G: ANNULERING, RUILEN en RETOUREN

Annuleren.

01. Afnemer kan een bestelling uitsluitend via info@pbmhemaco.be annuleren.

02. Annulering van een bestelling kan slechts kosteloos binnen 24 uur na het tijdstip van bestelling. De annulering zal dan per e-mail bevestigd worden.

03. Indien de afnemer later dan 24 uur na het tijdstip van bestelling een bestelling annuleert dan wordt een bedrag van €12,50 als administratiekosten ingehouden op de terugbetaling.

04. Leverancier kan zonder reden een order beëindigen dan wel een afnemer weigeren.

Ruilen.

Indien de afnemer een bestelling wenst te ruilen voor een andere maat/kleur dan kan dit onder de volgende voorwaarden:

a. De omruiling moet aangemeld zijn via info@pbmhemaco.be De afnemer

ontvangt hiervan binnen 48 uur een bevestiging.

b. De verzendkosten en risico's van retourzending zijn voor rekening van de afnemer.

Retourzendingen dienen op dezelfde wijze verzonden te worden als zij ontvangen zijn.

Goederen kunnen ook omgeruild worden op het adres vermeld hierboven.

c. Niet aangemelde, ongefrankeerde of rembourszendingen ter attentie van Hemaco Belgium BVBA


worden niet in ontvangst genomen.

d. Na ontvangst van een door de leverancier goedgekeurde retourzending zal het

vervangende artikel worden verzonden/meegegeven dan wel in bestelling genomen worden.

e. Het recht op ruilen vervalt indien:

1. Het artikel gebruikssporen vertoont.

2. Het artikel beschadigd is.

3. Afnemer zelf het artikel heeft proberen te herstellen.

4. Het artikel niet met alle meegeleverde accessoires in originele onbeschadigde

verpakking wordt teruggezonden.

5. Artikelen die in een uitverkoop door afnemer zijn gekocht.

Retouren.

Na ontvangst van de door de afnemer bestelde artikelen, heeft de afnemer het recht deze zonder opgave van reden binnen 14 dagen na verzenddatum retour te zenden onder de volgende voorwaarden:

a. De retourzending moet aangemeld zijn via info@pbmhemaco.be
Afnemer ontvangt hiervan binnen 48 uur een bevestiging.


b. De verzendkosten en risico's van retourzending zijn voor rekening van de afnemer.

Retourzendingen dienen op dezelfde wijze verzonden te worden als zij ontvangen zijn.

Goederen kunnen ook voor retour afgeleverd worden op het adres vermeld hierboven.

c. Niet aangemelde, ongefrankeerde ter attentie van HEMACO BELGIUM BVBA worden niet in ontvangst genomen.

d. Na ontvangst van een door de leverancier goedgekeurde retourzending zal het

orderbedrag onder aftrekt van de eventueel betaalde verzendkosten worden teruggestort

op het bankrekeningnummer van de afnemer.


e. Het recht op retourzending en de daaraan verbonden terugbetaling van de kostprijs van

het artikel vervalt indien:

1. Het artikel gebruikssporen vertoont.

2. Het artikel beschadigd is.

3. Afnemer zelf het artikel heeft proberen te herstellen.

4. Het artikel niet met alle meegeleverde accessoires in originele onbeschadigde

verpakking wordt teruggezonden.

5. Artikelen die in een uitverkoop door afnemer zijn gekocht.

I: GARANTIE

01. Alle artikelen worden voor verzending volledig gecontroleerd op kwaliteit en eventuele gebreken. Alleen artikelen die volledig in orde worden bevonden komen in aanmerking voor verzending.

02. Op alle artikelen is de fabrieksgarantie van toepassing. Deze garantie is afhankelijk van de voorwaarden van de betreffende fabrikant. Indien afnemer zich beroept op deze garantie en de klacht terecht is dan zal leverancier overgaan tot reparatie, vervanging of vergoeding.

03. Klachten met betrekking tot leveringen kunnen kenbaar gemaakt worden via info@pbmhemaco.be